• Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem - Polski    Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem jest jedną z najnowocześniejszych szkół technicznych w północno - wschodniej części Polski. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Wysokomazowiecki, który zapewnia środki finansowe na funkcjonowanie szkoły oraz stwarza warunki do jej rozwoju.


    Szkoła kształci uczniów w wielu interesujących i perspektywicznych kierunkach na poziomie zawodowym i technicznym. Absolwenci zyskują nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także kompetencje niezbędne do rozwijania przyszłych karier. Kształcone zawody to: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik rolnik.


    Historia szkoły nie jest bardzo długa, ponieważ sięga roku 2002, lecz szkoła może już pochwalić się szeregiem osiągnięć. Aktywnie bierze udział w różnych konkursach, prowadzi akcje charytatywne, organizuje wydarzenia upamiętniające historię i tradycję lokalną oraz narodową. W realizacji procesów dydaktycznych prowadzi ścisłą współpracę z pracodawcami. W 2014 roku szkoła rozpoczęła nową drogę w zakresie otwarcia swoich działań na przestrzeń całej europy poprzez programy Leonardo da Vinci, Erasmus + oraz POWER. Od tego czasu z powodzeniem organizuje staże dla swoich uczniów, w takich krajach jak: Turcja, Portugalia i Irlandia. Organizuje też zagraniczne wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli: Irlandia Wielka Brytania. Z powodzeniem zrealizowała projekt w ramach partnerstwa strategicznego w programie ERAZMUS+ . Projekt miał na celu popularyzację i rozpowszechnianie nauczania mechatroniki – Edutronix. Rezultaty projektu były prezentowane na kilku konferencjach o zasięgu ogólnopolskim.


    Szkoła oferuje nowoczesne, przestronne i dobrze wyposażone klasy i laboratoria. Uczniowie lubią pracować z nauczycielami, stale podnosząc swoje umiejętności bazując na najnowszym sprzęcie spełniającym europejskie standardy. Poza skupieniem się na zagadnieniach i rozwiązaniach technicznych, szkoła stoi na straży tradycji i wartości moralnych. Nosi honorowe imię Armii Krajowej i zwraca uwagę na zachowanie jej historii i znaczenia.


    Centrum Kształcenia Zawodowego in Wysokie Mazowieckie - EnglishPerfect Project - English